[shortcode (1)

De 25 beste LearnDash shortcodes

LearnDash shortcodes geven je de mogelijkheid om alle onderelen van LearnDash elders op je website of in een cursus te gebruiken 

Met LearnDash shortcodes kan je er voor zorgen dat de out-of-the-box saaie learndash meer laat zien en de leeromgeving er voor de gebruiker aantrekkelijker uit ziet om een cursus te gaan volgen. Ook kan je met shortcodes inzicht geven aan cursisten door de vorderingen te tonen of het aantal behaalde punten.

In onderstaand overzicht even een droge opsomming van de shortcodes die er bij LearnDash gebruikt kunnen worden, later zal ik ze ook apart voorbij laten komen met een voorbeeld in beeld en tekst.

Shortcode opties

Je kan shortcodes gebruiken om informatie toe te voegen aan elke gewenste module/hoofdstuk/hoofdstuk-pagina. Hier zijn ingebouwde shortcodes om relevante gebruikersinformatie te tonen.

[[ld_profile]]

Toont gebruikers ingeschreven modules, module voortgang, toets scores, en gearchiveerde certificaten. Deze shortcode kan gecombineerd worden met de volgende parameters:

 • order: stelt de volgorde in van modules. Standaardwaarde DESC. Mogelijke waarden: DESCASC. Voorbeeld: [[ld_profile order=”ASC”]] toont modules in oplopende volgorde.
 • orderby: stelt in hoe de lijst moet geordend worden. Standaard waarde ID. Mogelijke waarden: IDtitel. Voorbeeld: [[ld_profile orderby=”title” order= “ASC”]] toont modules in oplopende volgorde op titel.

Bekijk de volledige lijst van beschikbare order sorteeropties hier.

 

[[ld_course_list]]

Deze shortcode toont een lijst van modules. Je kan deze shortcode op elke gewenste pagina gebruiken als je niet de standaard /courses/ pagina wilt gebruiken. Deze shortcode kan je combineren met de volgende parameters:

 • num: Limiteert het aantal getoonde modules. Voorbeeld : [[ld_course_list num=”10″]] toont 10 modules.
 • order: Zet de volgorde van modules. Mogelijke waarden: DESCASC. Voorbeeld: [[ld_course_list order=”ASC”]] toont modules in oplopende volgorde.
 • orderby: Geeft aan in welke volgorde de lijst getoond wordt. Voorbeeld: [[ld_course_list order=”ASC” orderby=”title”]] toont modules in oplopende volgorde op titel.
 • mycourses: toont huidige gebruiker’s modules. Voorbeeld: [[ld_course_list mycourses=”true”]] toont modules waartoe de huidige gebruiker toegang toe heeft.
 • col: aantal kolommen die worden getoond als je de Course Grid Add-on gebruikt. Voorbeeld: [[ld_course_list col=”2″]] laat 2 kolommen zien.
 • course_cat: toont modules met genoemde course categorie id. Voorbeeld: [[ld_course_list course_cat=”10″]] toont modules met course categorie met categorie id 10.
 • course_category_name: toont modules met genoemde course categorie slug. Voorbeeld: [[ld_course_list course_category_name=”math”]] toont modules met course categorie slug math.
 • course_categoryselector: toont een vervolgkeuzelijst van een categorie. Voorbeeld: [[ld_course_list course_categoryselector=”true”]].
 • course_tag: toont modules met genoemde course tag. Voorbeeld: [[ld_course_list course_tag=”math”]] toont modules met course tag math.
 • course_tag_id: toont modules met genoemde course_tag_id. Voorbeeld: [[ld_course_list course_tag_id=”30″]] toont modules met course tag met tag_id 30.

Bekijk de volledige lijst van Categorie en Tag sortering opties.

 

[[ld_lesson_list]]

Deze shortcode toont een lijst van hoofdstukken. Je kan deze shortcode op elke gewenste pagina gebruiken. Deze shortcode kan gecombineerd worden met de volgende parameters: num, order, orderby, tag, tag_id, cat, category_name lesson_tag, lesson_tag_id, lesson_cat, lesson_category_name, lesson_categoryselector. Zie [[ld_course_list]] details hierboven over het gebruik van de shortcode parameters.

 

[[ld_topic_list]]

Deze shortcode toont een lijst van paragrafen. Je kan deze shortcode op elke gewenste pagina gebruiken. Deze shortcode kan gecombineerd worden met de volgende parameters: num, order, orderby, tag, tag_id, cat, category_name, topic_tag, topic_tag_id, topic_cat, topic_category_name, topic_categoryselector. Zie [[ld_course_list]] details hierboven over het gebruik van de shortcode parameters.

 

[[ld_quiz_list]]

Deze shortcode toont een lijst van toetsen. Je kan deze shortcode op elke gewenste pagina gebruiken. Deze shortcode kan gecombineerd worden met de volgende parameters: num, order, orderby. Zie [[ld_course_list]] details hierboven over het gebruik van de shortcode parameters.

 

[[learndash_course_progress]]

Deze shortcode kan de voortgangsbalk van de gebruikers voor de module tonen in elk van de module/hoofdstuk/toets pagina’s.

 

[[visitor]]

Deze shortcode toont de inhoud als de gebruiker is niet ingeschreven in de module. De shortcode kan gebruikt worden op elke gewenste pagina of widget gebied. Deze shortcode kan met de volgende parameters gecombineerd worden:

 • course_id: Optioneel. Toon inhoud als de student geen toegang heeft tot een specifiek module. Voorbeeld: [[visitor course_id=”10″]]voeg hier inhoud in[[/visitor]]

 

[[student]]

Deze shortcode toont de inhoud als de gebruiker is ingeschreven in de module. De shortcode kan gebruikt worden op elke gewenste pagina of widget gebied. Deze shortcode kan met de volgende parameters gecombineerd worden:

 • course_id: Optioneel. Toon inhoud als de student toegang heeft tot een specifiek cursus. Voorbeeld: [[student course_id=”10″]]voeg hier inhoud in[[/student]]

 

[[course_complete]]

Deze shortcode toont de inhoud als de gebruiker de module heeft afgerond. De shortcode kan gebruikt worden op elke gewenste pagina of widget gebied. Deze shortcode kan met de volgende parameters gecombineerd worden:

 • course_id: Optioneel. Toon inhoud als de student toegang heeft tot een specifiek module. Voorbeeld: [[course_complete course_id=”10″]]voeg hier inhoud in[[/course_complete]]
 • user_id: Optioneel. Indien de gebruiker niet is bepaald wordt de huidig ingelogde gebruiker gebruikt. Voorbeeld: [[course_complete course_id=”10″ user_id=”456″]]voeg hier inhoud in[[/course_complete]]

 

[[course_inprogress]]

Deze shortcode toont de inhoud als de gebruiker toegang heeft tot de module maar deze nog niet heeft afgerond. De shortcode kan gebruikt worden op elke gewenste pagina of widget gebied. Deze shortcode kan met de volgende parameters gecombineerd worden:

 • course_id: Optioneel. Toon inhoud als de student toegang heeft tot een specifiek module. Voorbeeld: [[course_inprogress course_id=”10″]]voeg hier inhoud in[[/course_inprogress]]
 • user_id: Optioneel. Indien de gebruiker niet is bepaald wordt de huidig ingelogde gebruiker gebruikt. Voorbeeld: [[course_inprogress course_id=”10″ user_id=”456]]voeg hier inhoud in[[/course_inprogress]]

 

[[course_notstarted]]

Deze shortcode toont de inhoud als de gebruiker toegang heeft tot de module maar nog niet is gestart. De shortcode kan gebruikt worden op elke gewenste pagina of widget gebied. Deze shortcode kan met de volgende parameters gecombineerd worden:

 • course_id: Optioneel. Toon inhoud als de student toegang heeft tot een specifiek module. Voorbeeld: [[course_notstarted course_id=”10″]]voeg hier inhoud in[[/course_notstarted]]
 • user_id: Optioneel. Indien de gebruiker niet is bepaald wordt de huidig ingelogde gebruiker gebruikt. Voorbeeld: [course_notstarted course_id=”10″ user_id=”456″]voeg hier inhoud in[[/course_notstarted]]

 

[[ld_course_info]]

Deze shortcode toont modules voor de gebruiker. De shortcode kan met de volgende parameter gecombineerd worden: user_id. Indien deze niet wordt toegevoegd,,wordt uitgegaan van de huidige gebruiker. Voorbeeld: [[ld_course_info user_id=”123″]] zal de modules tonen voor gebruiker 123

 

[[ld_user_course_points]]

Deze shortcode laat de behaalde module punten zien aan de gebruiker. Deze shortcode kan in combinatie met de volgende parameter gebruikt worden: user_id. Indien deze niet wordt toegevoegd,,wordt uitgegaan van de huidige gebruiker. Voorbeeld: [[ld_user_course_points]]

 

[[user_groups]]

Deze shortcode toont de lijst van groepen waar gebruikers als gebruiker of leider aan zijn toegevoegd.

 

[[ld_group]]

Deze shortcode toont de inhoud als de gebruiker is ingeschreven in een bepaalde groep. Voorbeeld: [[ld_group]]Welkom bij de groep![[/ld_group]] Deze shortcode kan gecombineerd worden met de volgende parameters:

 • group_id: Vereist. Toon inhoud als de student toegang heeft tot een specifieke groep. Voorbeeld: [[ld_group group_id=”16″]]voeg hier inhoud toe

 

[[ld_video]]

Deze shortcode wordt gebruikt op Hoofdstukken en Paragrafen waar Video voortgang is geactiveerd. De video player zal boven de inhoud geplaatst worden. Deze shortcode geeft de mogelijkheid om de player ergens anders in de inhoud te plaatsen. In deze shortcode kunnen geen aanvullende parameters gebruikt worden.

 

[[learndash_payment_buttons]]

Dit is een shortcode die de betaalknoppen toont op elke pagina. Bijvoorbeeld: [[learndash_payment_buttons course_id=”123″]] toont de betaalknoppen voor de module met de Modules ID: 123

 

[[course_content]]

Deze shortcode toont de Module Inhoudstabel (hoofdstukken, paragrafen, en toetsen) wanneer deze aan een pagina of bericht is toegevoegd. Voorbeeld: [[course_content course_id=”123″]] toont de module inhoud voor module met Module ID: 123

 

[[ld_course_expire_status]]

Deze shortcode toont de gebruiker module toegangs expiratie datum. Voorbeeld: [[ld_course_expire_status course_id=”111″ user=”222″ label_before=”Module toegang zal verstrijken op:” label_after=”Module toegang verstreken op:” format=”F j, Y g:i a”]].

 • course_id: De ID van de Module om te checken. Als geen expiratie is bepaald, zal geprobeerd worden om huidige post te gebruiken. Voorbeeld: [[ld_course_expire_status course_id=”111″]]
 • user_id: De ID van de gebruiker om te checken. Als niet is bepaald, wordt de huidige gebruiker ID gebruikt. Voorbeeld: [[ld_course_expire_status user_id=”222″]]
 • label_before: De tekst die getoond voordat de toegang verstrijkt. Standaard tekst is “Module Toegang zal verstrijken op:” Bijvoorbeeld: [[ld_course_expire_status label_before=”Uw toegang tot deze module zal verstrijken op:”]]
 • label_after: De tekst die getoond wordt nadat toegang is verstreken. Standaard tekst is “Module Toegang verstreken op:” Example: [[ld_course_expire_status label_after=”Uw toegang tot deze module verstreken op:”]]
 • format: De instellingen van het format van de datum / tijd getoond aan de gebruiker. Als niet is bepaald zal het datum/tijdsformaat van het wordpress systeem worden gebruikt. Voorbeeld: [[ld_course_expire_status format=”F j, Y g:i a”]]

interresant? deel dit bericht

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email